Dyplom ukończenia Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej – rok 1984.
Specjalizacja I stopnia w Ginekologii i Położnictwie – rok 1988.
Specjalizacja II stopnia w Ginekologii i Położnictwie – rok 1996.
Zatrudnienie na stanowisku asystenta w oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Miejskiego im. F.Raszei w Poznaniu – od 1 pażdziernika 1984 do dziś.